English (United Kingdom)Polish

Tutaj jesteś: Strona główna  /  O firmie  /  publikacje
Publikacje

Wizja gospodarki wodnej w Polsce XXI wieku

Książka polecana pracownikom administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnym za ochronę środowiska i gospodarkę wodną, jak również studentom i pracownikom dydaktycznym wyższych uczelni.

System wodny Odry i instytucje jej dorzecza

Publikacja zawiera kompleksową charakterystykę systemu wodnego Odry, w tym opis hydrologii, hydrografii, aspekty prawne, finansowe, gospodarcze i społeczne oraz uwarunkowania międzynarodowe. Książka stanowi wyczerpujące wprowadzenie w ogólną problematykę gospodarki wodnej na tle specyfiki dorzecza Odry. Polecana zwłaszcza pracownikom administracji samorządowej.

Poradnik projektowania obwałowań rzecznych

Poradnik pod redakcją R. J. Cirkela, opracowany przez zespół wybitnych specjalistów holenderskich Książka zawiera przegląd metod projektowania, budowy i konserwacji wałów przeciwpowodziowych i jest adresowany nie tylko do wąskiego grona specjalistów, ale także do administracji publicznej kadry naukowej i studentów.

Strategia rozwoju Odrzańskiego Systemu Wodnego

Publikacja stanowi podsumowanie aktualnego stanu programów i prac dotyczących gospodarki wodnej w dorzeczu Odry i Warty. Książka polecana zwłaszcza pracownikom administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnym za politykę regionalną, planowanie przestrzenne, ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Woda w środowisku przyrodniczym i jej zagospodarowanie w województwie świętokrzyskim

Publikacja przedstawia szczegółową analizę warunków funkcjonowania środowiska wodnego na części obszaru województwa świętokrzyskiego; pomocna dla Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz jednostek samorządowych w planowaniu i realizacji programów ochrony i rozbudowy zasobów wodnych, z zachowaniem wszystkich walorów środowiska przyrodniczego województwa świętokrzyskiego.

 

Integrated Management Services Sp. z o.o.         /          51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1         /            tel./fax (+48) 71 348 76 35         /         e-mail: ims@ims.org.pl

Copyright © 2012 IMS Sp. z o.o. projekt i wykonanie: annaweber.com.pl