English (United Kingdom)Polish

Tutaj jesteś: Strona główna  /  QTM
O programie

Quick Terrain Modeler jest oprogramowaniem służącym do wizualizacji i analizy danych trójwymiarowych. Stworzony specjalnie pod kątem danych LIDAR, ale elastyczny na tyle, aby obsłużyć inne źródła danych trójwymiarowych. Quick Terrain Modeler zapewnia użytkownikowi łatwość w operowaniu dużymi zbiorami danych, możliwość tworzenia złożonych modeli, szybką analizę danych, jak również eksport wyników pracy do wielu popularnych formatów plików.

 

Firma Integrated Management Services sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem oprogramowania Quick Terrain Modeler na Polskę i Czechy.


Szczegółowe informacje, jak również najnowsze aktualizacje, oraz tutoriale wraz z przykładowymi zestawami danych dostępne są na stronie internetowej producenta - http://www.appliedimagery.com

Najważniejsze zalety oprogramowania Quick Terrain Modeler

Najnowsza wersja oprogramowania Quick Terrain Modeler firmy Applied Imagery, USA pozwala zarówno na samodzielną budowę i korzystanie z Numerycznych Modeli Terenu i Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu, jak również na szybką i precyzyjną weryfikację jakości dostarczonych przez wykonawcę danych pomiarowych oraz produktu finalnego.

Na uwagę zasługują następujące cechy funkcjonalne:

  • Możliwość pracy z olbrzymimi zbiorami danych: Quick Terrain Modeler jest w stanie zbudować model numeryczny (chmurę punktów) składający się z 1.5 miliarda punktów, co odpowiada obszarowi ok. 1500 km2 przy gęstości pomiarów co 1 m. Wysoki maksymalny pułap wielkości modelu umożliwia jednoczesną wizualizację dużej liczby danych bez potrzeby dzielenia modelu na mniejsze części, czy kilka warstw.
  • Oszczędność czasu: Quick Terrain Modeler pozwala na oszczędność czasu w trojaki sposób. Po pierwsze oprogramowanie umożliwia zbudowanie wielkoobszarowych numerycznych modeli terenu z nieprzetworzonych pomiarów w czasie kilku minut, ponowne wczytanie modeli w czasie kilku sekund oraz pracę na modelu w czasie rzeczywistym. Po drugie wbudowane w Quick Terrain Modeler narzędzia do edycji NMT umożliwiają interaktywną edycję budowanego modelu - usuwanie pików, drzew, budynków i innych elementów – oraz wizualizację wyedytowanego obszaru w czasie kilku sekund. Po trzecie , czas niezbędny do nauki posługiwania się narzędziem Quick Terrain Modeler jest bardzo krótki, a ponadto oprogramowanie pracuje w samym środowisku Windows - do jego instalacji nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie  GIS.
  • Analiza danych: Quick Terrain Modeler wykonuje podstawowe pomiary oraz buduje przekroje w ułamkach sekund. Oprogramowanie wykonuje kompleksową analizę porównawczą (detekcję zmian), analizę zasięgu linii wzroku, symulację zasięgu zalań powodziowych, mapy nachylenia stoku, obliczenia objętościowe, mapy konturowe wg zadanych parametrów, mapy reliefowe oraz szereg innych analiz kartograficznych w czasie kilku sekund – nawet w modelach składających się z setek milionów punktów. Kontrola jakości danych wejściowych, ocena błędów i uproszczeń w procesie przetwarzania oraz generowanie raportu wynikowego kontroli dokonywane są automatycznie, pozwalając tym samym na znaczne skrócenie czasu niezbędnego Zamawiającemu do oceny przedkładanych modeli.
  • Prezentacja danych: Quick Terrain Modeler umożliwia nakładanie obrazów i map, łączne pokazywanie chmury punktów i modeli powierzchniowych, wykonuje kolorystykę wysokościową automatycznie  bądź wg zadanych parametrów, pozwala na nakładanie oraz import markerów, przewyższanie rzeźby terenu w dowolnym stopniu, łączenie i nakładanie modeli oraz udoskonalenie wizualizacji terenu na szereg innych sposobów.
  • Integracja z systemami GIS: Wbudowana w Quick Terrain Modeler funkcja łączenia danych ze skaningu laserowego wraz z systemami GIS tworzy zupełnie nową jakość oraz otwiera nowe możliwości obliczeniowe i analityczne dla zastosowań inżynierskich. Oprogramowanie importuje m.in. pliki shp jako warstwy nakładane na model, linie pomiarowe czy wydzielone obszary do dalszej analizy oraz eksportuje jako pliki shp warstwice, siatki geodezyjne, linie pomiarowe, granice wybranych obszarów czy obrębów itp. Ta daleko idąca elastyczność pozwala np. na określenie zasięgu pomiarów (eksport granicy obszaru), powtarzalność  analiz szczegółowych na modelu (pomiary, przekroje, analizy obszarowe i objętościowe) oraz dokładne umiejscowienie analizowanych obszarów na modelu (import wybranego obszaru), jak również podstawową wizualizację obszarów uprzednio zdefiniowanych za pomocą plików shp ( np. terasy zalewowe, osie tras komunikacyjnych, granice administracyjne itp.)
  • Udostępnianie wyników: Docelowo pomiary ze skaningu laserowego i radarowego czy innych sensorów, mają tworzyć system informacji przestrzennej jako podstawę podejmowania decyzji. Decyzje te często wymagają uzgodnień formalnych i merytorycznych z wieloma zainteresowanymi stronami, z których zapewne niewiele posiadać będzie oprogramowanie Quick Terrain Modeler. Dlatego też firma Applied Imagery przygotowała bezpłatne narzędzie Quick Terrain Reader, za pomocą którego wasi partnerzy mogą zapoznać się z opracowanym przez was numerycznym modelem terenu. Ponadto Quick Terrain Modeler posiada wbudowana funkcję eksportu formatu GeoTIFF, filmów video, symulacji lotu nad terenem, plików shp oraz nieprzetworzonych danych przestrzennych. Część z tych formatów pozwala na bezpośrednią prezentację wyników na stronach WWW, przesyłanie jako załączników pocztą elektroniczną, włączenie w prezentację multimedialną, czy też wykorzystanie w inny dowolny sposób w ramach wymiany informacji.

 

 

Integrated Management Services Sp. z o.o.         /          51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1         /            tel./fax (+48) 71 348 76 35         /         e-mail: ims@ims.org.pl

Copyright © 2012 IMS Sp. z o.o. projekt i wykonanie: annaweber.com.pl