English (United Kingdom)Polish

Tutaj jesteś: Strona główna  /  Realizacje  /  gospodarka wodna
Gospodarka wodna

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Mień - etap I - bilans ilościowy zasobów wodnych.

Opracowanie zostało zrealizowane w okresie wrzesień 2009 - grudzień 2009. Zostały zrealizowane następujące zadania:

 • stworzono model matematyczny dedykowany dla zlewni rzeki Mień umożliwiający prowadzenie analiz wariantowych w zakresie ilościowego bilansu zasobów wodnych,
 • wykonano analizę stanu zasobów wodnych zlewni rzeki Mień, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki stawowej,
 • zebrano wnioski dotyczące aktualnego oraz perspektywicznego stanu zasobów wodnych w zlewni rzeki Mień,
 • stworzono 36 warstw numerycznych GIS odwzorowujących charakterystykę fizyczno - geograficzną, hydrologiczną, hydrogeologiczną, przyrodniczą oraz stan środowiska w zlewni.
 •  

  Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

  Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego.

  Program był realizowany w okresie od października 2005 do lipca 2006 i stanowi bardzo przejrzystą dokumentację prezentującą możliwości retencjonowania wód na tle uwarunkowań przyrodniczych, koncepcję budowy obiektów i urządzeń małej retencji wodnej, syntezę oraz prognozę oddziaływania na środowisko.

   

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

  Analiza ekonomiczna regionu Dolnej Wisły dla potrzeb planów gospodarowania wodami.

  Projekt został zrealizowany w okresie maj 2004 - wrzesień 2004. Podczas projektu zrealizowano następujące zadania:

 • zebrano dane wyjściowe niezbędne do ilościowej charakterystyki stanu gospodarki wodnej w regionie oraz charakterystyki społeczno - ekonomicznej,
 • opracowano prognozę rozwoju w regionie Dolnej Wisły ze szczególnym uwzględnieniem sektora gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa,
 • wykonano szczegółową analizę sektora usług wodnych,
 • wykonano opracowanie końcowe obejmujące tekst, zestawienie tabelaryczne oraz rysunki i mapy tematyczne w skali 1:250 000.
 •  

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

  Wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dorzecza Brdy - projekt pilotowy.

  Projekt został zrealizowany w okresie styczeń 2001 - czerwiec 2003. Podczas projektu zrealizowano następujące zadania:

 • ustanowiono procedury opracowania planu gospodarki wodnej w dorzeczu Brdy,
 • opracowano dokument ramowy dla planu gospodarki wodnej w dorzeczu Brdy,
 • przeszkolono uczestniczący w projekcie personel RZGW w zakresie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej z uwzględnieniem Procesu Otwartego Planowania,
 • opracowano syntezę planu i programu działań ze szczególnym uwzględnieniem ochrony jakości wód Brdy w strefie ujęcia powierzchniowego Czyżkówko w Bydgoszczy.
 •  

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

  Wdrożenie oprogramowania modelującego przepływ fali powodziowej SOBEK.

  W okresie kwietnia od kwietnia 1998 do listopada 1999 roku zostało zrealizowane, wraz z firmą Delft Hydraulics (obecnie Deltares) z Holandii, szkolenie personelu, transfer oraz wdrożenie oprogramowania modelującego przepływ fali powodziowej SOBEK dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

  Jako efekt końcowy zadania został wdrożony jednowymiarowy model przepływu SOBEK dla rzeki Odry, na odcinku od Malczyc do Nowej Soli.

   

  Integrated Management Services Sp. z o.o.         /          51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1         /            tel./fax (+48) 71 348 76 35         /         e-mail: ims@ims.org.pl

  Copyright © 2012 IMS Sp. z o.o. projekt i wykonanie: annaweber.com.pl