English (United Kingdom)Polish

Tutaj jesteś: Strona główna  /  O firmie  /  historia
Historia

Początki

Firma Integrated Management Services Sp. z o.o. (IMS Sp. z o.o.) powstaje we Wrocławiu w marcu 1997. Działa jako firma doradcza w sektorze gospodarki wodnej organizując w ramach programów pomocowych liczne szkolenia, warsztaty i konferencje.

Program MATRA

Program Polsko-Holenderskiej Współpracy Instytucjonalnej w dorzeczu Odry MATRA jest realizowany od czerwca 1997 do grudnia 1999. Stanowi efektywną platformę współpracy ponadregionalnej w dorzeczu Odry oraz pozwala na bezpośrednią wymianę doświadczeń między specjalistami polskimi i holenderskimi. Poprzez zainicjowanie dyskusji dotyczącej strategii rozwoju ziem nadodrzańskich przyczynia się istotnie do wypracowania idei oraz założeń Programu dla Odry.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Odry

Działania podjęte przez program MATRA kontynuuje powołane w kwietniu 1999 Stowarzyszenie Partnerstwo dla Odry. Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej województw nadodrzańskich, kadrę naukową nadodrzańskich uczelni oraz kadrę zarządzającą kluczowych przedsiębiorstw z sektora gospodarki wodnej. Poprzez aktywny lobbing Stowarzyszenie przyczynia się w sposób znaczący do uchwalenia przez Sejm RP w lipcu 2001 ustawy powołującej Program dla Odry 2006.

Konferencja „Wizja gospodarki wodnej w Polsce XXI wieku”

W ramach działalności w Stowarzyszeniu firma IMS jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji Wizja gospodarki wodnej w Polsce XXI wieku”, która odbywa się we Wrocławiu w dniach 13-14 listopada 2000r. Spotkanie jest poświęcone wyzwaniom dla gospodarki wodnej w Polsce w perspektywie do roku 2025 na tle trendów światowych. Obecność na konferencji Sekretarza Generalnego Globalnego Partnerstwa dla Wody staje się impulsem do powołania Polskiego Komitetu tejże organizacji międzynarodowej.

 

Międzynarodowa wymiana doświadczeń

 

Chiny

W roku 2001 firma IMS bierze udział w organizacji wyjazdu szkoleniowo-technicznego do Chin. Uczestnicy szkolenia, w dniach 14-26 maja 2001, dzięki wizycie na budowie największej tamy świata Three Gorges Dam na rzece Jangcy oraz nawiązaniu kontaktów roboczych z Komisją Zasobów Wodnych Dorzecza Jangcy w Wuhan, poznają kluczowe problemy gospodarki wodnej w Chinach.

Brazylia

W roku 2002 firma IMS bierze udział w organizacji wyjazdu szkoleniowo-technicznego do Brazylii. W trakcie spotkań i seminariów uczestnicy szkolenia mają możliwość poznać główne zagadnienia gospodarki wodnej w południowo - wschodniej Brazylii, w tym problem zaopatrzenia w wodę aglomeracji Sao Paulo oraz organizację służby hydrometeorologicznej. Program pobytu obejmuje także wizytę techniczną w największej hydroelektrowni na świecie Itaipu na rzece Paranie.

 

Integrated Management Services Sp. z o.o.         /          51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1         /            tel./fax (+48) 71 348 76 35         /         e-mail: ims@ims.org.pl

Copyright © 2012 IMS Sp. z o.o. projekt i wykonanie: annaweber.com.pl